Kaupungineläinlääkärin virka

Mikkelin kaupunki, Ympäristöpalvelut
Mikkeli

Hakuaika päättyy

27.10.2017 12:00

Työn luonne

Kokoaikatyö

Työn kuvaus

Mikkelin kaupunki hakee eläinlääkäriä vakituiseen virkaan 1.1.2018 alkaen.

Kyseessä on praktikkoeläinlääkärin tehtävä, johon kuuluu sekä hyötyeläin- että pieneläinpotilaita.

Mikkelin kaupunki hoitaa viiden kunnan ympäristöterveydenhuoltoa. Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden yhteistoiminta-alue muodostuu viidestä kunnasta eli Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa. Eläinlääkintähuollolla on kolme yhteisvastaanottoa, joissa työskentelee 2-3 eläinlääkäriä. Mikkelin seudulla on viiden praktikkoeläinlääkärin päivystyspiiri ja päivystyksessä hoidetaan sekä hyötyeläimet että pieneläimet. Täytettävän viran alkusijoituspaikkana on Mikkelin kaupungin kolmen eläinlääkärin yhteisvastaanotto.

Kelpoisuutena on laillistetun eläinlääkärin pätevyys (Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 21.1.2000/29). Lisäksi hakijalta vaaditaan elintarviketurvallisuusviraston (Evira) todistus tutustumisesta Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön, koska virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaan ja eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä. Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009, 16 §) ja eläinlääkintähuoltoasetus(1031/2009, 2 §).

Virkaan otettavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkinto- ja työtodistukset.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta