Kuulutukset

Ympäristöpäällikkö / Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta § 27 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tila...

Kuulutus pdf-tiedotona  

KUULUTUS JULKISESTA HUUTOKAUPASTA Aika:             Perjantai, 26.5.2017 klo 10.00 Paikka.         Itä-Suomen poliisilaitos, Mikkelin poliisiaseman autotalli, os. Hallituskatu 4, 5010...

27.4.2017Otsikko
Ingressi Kuulutus pdf-tiedostona.

Aluehallintoviraston kuulutus. Kuulutus pdf-tiedostona.

Muutoksen hakuohjeet oikaisuvaatimus (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 187). Kuulutus pdf-tiedostona.

Poikkeus orgaanista ainesta sisältävien jätteiden sijoittamiselle Metsäsairilan kaatopaikalle ja toiminnanaloittamislupa. Kuulutus pdf-tiedostona.
Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu